24.06.2014

Засідання працівників Комінтернівської селищної ради щодо Обговорення щодо змін до Конституції України на реалізацію Реформи місцевого самоврядування та курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні

Засідання проходило під керівництвом голови Комінтернівської селищної ради - Калашнікова А.В. , який ознайомив присутніх з основними змінами до Конституції України , які передбачають:

-         запровадження трьох систем адміністративно - територіального устрою України – область, район. Громада з повсюдністю місцевого самоврядування;

-         передачу функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня;

-         розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності і наділення саме громад  максимально широким колом повноважень;

-         чітке забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування необхідним фінансовими ресурсами, в тому числі через їх участь в загальнодержавних податках;

-         ліквідацію державних адміністрацій і створення натомість державних представництв з тільки контрольно-наглядовими  і координаційними, а не виконавчими функціями.

Виступила заступник голови селищної ради -   Ващенко Л.А., яка звернула увагу присутніх на ст. 142, що визначає матеріальні та фінансові основи місцевого самоврядування , оскільки саме в цій статті закріплене право місцевого самоврядування на частку   загальнонаціональних  податків. Також пояснила, що принциповим є момент чіткої норми, що «обсяг фінансових ресурсів органів  місцевого самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим Конституцією та законами».

Було вирішено вивчати зміни до Конституції України на реалізацію Реформи місцевого самоврядування та курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні. Продовжувати обговорення в колективі  із залученням громадськості в населених пунктах селищної ради.