02.10.2017

Протокол № 1 установчих зборів з формування Громадської ради при Лиманській райдержадміністрації від 25 вересня 2017 року

                                                                  ПРОТОКОЛ № 1

 установчих  зборів  по  створенню  громадської  ради  при  Лиманській  райдержадміністрації

 

   25  вересня  2017 року                                                                                смт Доброслав

 

 

  Всього  представників  інститутів  громадянського  суспільства—13

 

  Присутні                                                                                                 12.

 

  Обирається  головуючий  на  установчих  зборах,  вноситься  кандидатура  Калюжного В.Л.—голови  ініціативної  групи,  за  результатами  голосування:

      «за»  -- 12

      «проти»-0

      «утримались»-0

 

  Калюжний  В.Л.  обраний  головою  установчих  зборів,  який  вносить  пропозицію  обрати секретарем  зборів  Бульбу В.О.,  за  результатами  голосування:  «за»--10,  «проти»--0,  «утримались»--2,  секретарем  обрано  Бульбу В.О.

  Обирається  лічильна  комісія,  вноситься  пропозиція  обрати  лічильну  комісію  в  кількості   одного  чоловіка – Родіну  Л.Ф.

 

                                            Порядок  денний:

 

  1. Визначення  кількісного  та  персонального  складу  громадської  ради  при  Лиманській районній  державній  адміністрації.

 

  1. Інформація  про  діяльність  громадської  ради,  що  діяла  при  Лиманській (Комінтернівській)  райдержадміністрації.

 

  1. Обрання керівних  органів  громадської  ради  при  Лиманській  райдержадміністрації.

 

                                   Реалізація  порядку  денного:

 

1. СЛУХАЛИ: Визначення  кількісного  та   персонального  складу  громадської  ради  при  РДА

  Інформує:  Калюжний  В.Л.,  який  детально проінформував  про  ті    інститути  громадянського  суспільства,  які  виявили  бажання  працювати  в  громадській  раді  і   згідно  з     Положенням  про  обрання  складу  громадської  ради, в  чітко  визначений  термін,  подали  відповідні  документи. 

Постановили:  Обрати  громадську  раду   при  Лиманській  райдержадміністрації  в  кількості

13    чоловік.

   Голосували:  «за»--12,  «проти»--0.  « утримались»--0.

   Персонально: 

 

Білоконь Андрій Андрійович                                  - голова Федерації футболу Лиманського району

 

Бульба Валентина Олександрівна                          -  голова Лиманської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України

 

Гавриленко Микола Іванович                                - голова Ради Лиманської районної організації ветеранів України

 

Голопотелюк Олександр Олександрович             - голова громадської організації  «Громада Фонтанки»

 

Дяченко Світлана Миколаївна                               - член громадської організації «Правова спільнота Лиманщини»

 

Калюжний Володимир Леонідович                      - голова громадської організації «Ветерани АТО Лиманщини»

 

Ладиненко Анатолій Володимирович                  - член Ради громадської організації «Садівничий масив «Лиманський»

 

Полякова Інна Петрівна                                          - голова громадської організації "Суспільний добробут»

 

Родіна Любов Федорівна                                        - голова Первинної профспілкової організації КУ «Лиманська ЦРЛ»

 

Романенко Світлана Афанасіївна                           - голова Первинної Профспілкової Організації Всеукраїнської незалежної професійної спілки «Захист праці» в Лиманській дитячій музичній школі

 

Свячений Юрій Анатолійович                               - голова громадської організації «Місцеві ініціативи»

 

Трегубенко Олександр Вікторович                        - голова Лиманської районної фізкультурно-спортивної організації «Колос»

 

Юрьєва Анжела Ігорівна                                         - керівник Лиманського відділення громадської організації «Молодіжний центр розвитку»

  В  зв’язку  з  відсутністю  Білоконя  А.А,  внесено  пропозицію  включити  його  до  складу  громадської  ради,  але  після  закінчення лікування  він  повинен  надати  документ, що  засвідчить  його  перебування  на  лікуванні

 

  Голосували: «за»--12,  «проти»--0,  «утримались»--0

 

  2.СЛУХАЛИ:   Інформацію  про  діяльність  громадської  ради,  що  діяла  при  Лиманській (Комінтернівській)  райдержадміністрації  протягом  2015-2017років.

 

  Інформувала:  Бульба В.О.—голова  громадської  ради,  що  діяла  протягом  2015-2017року.

 

 Постановили:  Інформацію   про  роботу  громадської  ради,  що  працювала  в  2015-2017  роках,   прийняти  до  відома.

 

 Голосували: «за»--12,  «проти»--0,  «утримались»--0

 

 

  3. СЛУХАЛИ:   Обрання  керівних  органів  громадської  ради  при  Лиманській  райдержадміністрації.

 

  Головуючий  Калюжний В.Л.  ознайомив  присутніх  з  порядком  проведення  виборів

  керівних   органів  громадської  ради.  Вноситься  пропозиція  провести  вибори  голови  громадської  ради  відкритим  голосуванням.  Вноситься  пропозиція  провести  вибори  таємним  голосуванням. Внесені  пропозиції   ставляться  на  голосування.  В  результаті  голосування  (  «за»--8,  «проти»--0,  «утримались»--4) приймається  рішення  провести  вибори  голови  відкритим  голосуванням.

 Вносяться  кандидатури   на  посаду  голови  громадської  ради:

  1.Калюжного В.Л  (пропозицію  вніс Гавриленко М.І.)

 

  2.Полякова І.П.           (пропозицію  вніс  Свячений Ю.А.)

 

3.Ладиненко А.В.  (пропозицію  внесла  Романенко С.А.)

 

Кожен  з  кандидатів  на  посаду  голови  громадської  ради  коротко  проінформував  про  своє  бачення  роботи  громадської  ради.

 

Проводиться  голосування,  в результаті    голоси  розподілились:

 

1.Калюжний В.Л.  «за»--5 

2.Полякова І.П.          «за»--3 

   3.Ладиненко  А.В.  «за»--4

 

 

 

  За  результатами  голосування  головою  громадської  ради  обрано  Калюжного  В.Л.

 

  Голова  громадської  ради  вносить  пропозицію  обрати  заступником  голови--  Голопотелюка О.О.

 Член  громадської  ради  Свячений  Ю.А.  вносить  пропозицію  проголосувати  за  2-х  заступників:  Полякову І.П.  та  Ладиненка А.В.

 

 В  результаті  голосування:  Полякова І.П. та  Ладиненко А.В.  при  розподілі  голосів:

 

 «за»--8,  «проти»- 4,  « утримались»--0.  обрані  заступниками.

 

  Голова  громадської  ради  вносить  пропозицію  обрати  секретарем  громадської  ради   Костенко  Л.В. – представника  органу  виконавчої  влади.

  За  результатами  голосування:  «за»--12,  «проти»--0,  « утримались»--0,  секретарем громадської  ради  обрано  Костенко  Л.В.

 

  Голова  громадської  ради  Калюжний В.Л.  вносить  пропозицію  на  чергове  засідання  громадської  ради  винести  питання    обговорення  проекту  Положення  про  громадську  раду.

 

Член  громадської  ради  Ладиненко А.В.  пропонує  електронною  поштою  всім  членам  громадської  ради  надіслати  Положення,  за  яким  працював  попередній  склад  громадської  ради. Вирішили в онлайн-режимі обговорити проект Положення за допомогою функції Messenger в соціальній мережі Facebook.

 

 Порядок  денний  установчих  зборів  вичерпаний,  завершується  робота.

 

 

 

  Голова  зборів:                                                                                             В.Л.Калюжний

 

  Секретар  зборів:                                                                                          В.О.Бульба