31.08.2017

Протокол № 2 засідання ініціативної групи від 30 серпня 2017 року

ПРОТОКОЛ

                              засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів з                             формування громадської ради при Лиманській районній державній адміністрації

 

30 серпня 2017 року                                                                                   зал засідань РДА

                                                                                                                               смт Доброслав

 

Присутні: голова ініціативної групи Калюжний В.Л., члени групи: Бульба В.О., Голопотелюк О.О., Костенко Л.В.

Відсутні: Рафальський І.І. (з поважної причини)

Порядок денний:

Розгляд та аналіз документів, наданих інститутами громадянського суспільства (ІГС) для участі в установчих зборах з формування складу громадської ради при Лиманській райдержадміністрації.

Слухали: Костенко Л.В., яка повідомила, що до ініціативної групи надійшло 17 пакетів документів, поданих ІГС.

За результатами аналізу документів виявлені недоліки в 12 пакетах. В 11 з них є певні невідповідності Типовому положенню про громадську раду, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року з останніми змінами, внесеними Постановами КМ №234 від 08.04.2015 та №301 від 14.05.2015.

Слухали: Калюжного В.Л., який доповів, що відповідно до вищезазначеної Постанови ініціативна група повинна звернутись до цих 11 ІГС з пропозиціями щодо усунення недоліків у визначений термін.

Калюжний В.Л. відзначив, що один із 12 пакетів документів, а саме від громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Одеська морська самооборона», не може вважатись пакетом, оскільки містить лише Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців. Документів в паперовому вигляді, завірених належним чином, не надано ініціативній групі взагалі. Документи в електронному вигляді надійшли з порушенням терміну. Пропозиція: не розглядати можливість участі ІГС «Одеська морська оборона» в установчих зборах громадської ради при Лиманській РДА. Повідомити про це ІГС по телефону, письмово та в електронній формі.

Голосували: «за» одноголосно.

Ухвалили: звернутись до 11 ІГС із відповідними пропозиціями письмово та в електронній формі. Доручити секретарю ініціативної групи Костенко Л.В. повідомити представників ІГС про виявлені невідповідності в наданих документах по телефону та письмово (в електронній формі) з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів, в термін до 7 вересня 2017 року включно.

Голосували: «за» одноголосно

 

Головуючий                                                                                                               Калюжний В.Л.

Секретар                                                                                                                      Костенко Л.В.