Закон України «Про адміністративні послуги» був прийнятий 6 вересня 2012 року. Він визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи.

 

Роз’яснення щодо процедур отримання документів, необхідних для здійснення будівництва

Нормативно-правові документи

Закон України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги»

Закон України від 06 вересня 2005 року № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України вiд 19.05.2011 № 3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Розпорядження про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні

Інформаційна картка адміністративної послуги з реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації, які збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт

Розпорядження про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Одеською обласною державною адміністрацією через центри надання адміністративних послуг, утворених районними державними адміністраціями

Внесення змін до розпорядження про затвердження Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, що надаються через центр надання адміністративних послуг Лиманської районної державної адміністрації

Оприлюднення Регуляторного акту