Загальні відомості

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РОЗВИТОК АРХІВНОЇ СПРАВИ У ЛИМАНСЬКОМУ РАЙОНІ

 

                           Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду.

 

Станом на 01 січня 2019  року на постійному державному зберіганні в архівному відділі Лиманської райдержадміністрації знаходиться 84 фонди  сільських та селищних рад, підприємств, установ, організацій  Лиманського району, в яких налічується 18572 одиниці зберігання. Всі справи, що знаходяться на державному зберіганні закартановані. Регулярно проводиться ремонт, підшивка та оправлення документів.

Хронологічні рамки зберігання фондів документів Національного архівного фонду охоплюють період з 1967 по 2017 роки. Щорічно на державне зберігання до фондів архівного відділу надходять документи постійного зберігання від 10-14 фондоутворювачів. Упорядкування та описування документів постійного зберігання та з особового складу передбачено щорічно.

       За показниками плану розвитку архівної справи щорічно спостерігається  значне перевиконання плану, що пов’язано  з своєчасним упорядкуванням, описуванням, прийомом на державне зберігання та створенням умов щодо схоронності документів постійного зберігання як в архівному відділі так і безпосередньо в  установах - фондоутворювачах архівного відділу.

         Архівний відділ надає методичну та практичну допомогу підприємствам, установам, організаціям району по створенню та оформленню зведених номенклатур справ. Контролює діяльність архівних підрозділів фондоутворювачів відділу в питаннях накопичення та зберігання документів постійного зберігання та з особового складу. Щоквартально проводяться тематичні перевірки підприємств, установ та організацій району – джерел комплектування документів постійного зберігання та з особового складу в питаннях якості упорядкування, описування, стану збереженості документів, контролю за діловодством тощо.

          Для покращення матеріально-технічної бази  архівного відділу райдержадміністрації на виконання районної “Програми здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів НАФ на 2010-2019 роки”,  кошти на реалізацію зазначеної Програми протягом року у 2018 році виділені та використані у сумі 15.0 тис. гривень на придбання 7 металевих стелажів на 35 погонних метрів для 2 нових архівосховищ, що надані для архівного відділу райдержадміністрації. На виконання  районної Програми “Архів – захист історичної пам’яті Одещини на 2016 – 2017 роки”, заплановано у 2018 роках виділення  коштів на  придбання архівних  коробок для зберігання документів на суму 17 тис. гривень. Кошти використані у повному обсязі і для архівного відділу   придбано 200 архівних коробок. Також районною Програмою передбачені кошти на покращення протипожежні та охоронні заходи  у сумі 58.9 тис. гривень, які також освоєні та проведені наступні роботи: встановлено нові протипожежну та охоронну сигналізації, проведено обслуговування 4 вогнегасників та придбано 2 нових для 2 архівосховищ, що тільки почали діяти, встановлено 3 протипожежних дверей ІІ типу в діючі архівосховища, придбано сучасний куточок з протипожежною тематикою.

        Щорічно фіксується кількість  заявників  архівного відділу, так   у 2018 році до архівного відділу звернулось 923 заявники. Тематикою переважної більшості запитів являються  земельні та майнові питання, що складає майже 80 %, а також запити щодо адміністративно-територіального поділу населених пунктів, підтвердження депутатських повноважень та нагороджень громадян орденами та медалями.  Всі архівні довідки видаються безкоштовно.    

                  Проведена робота з родичами та друзями колишніх (нині померлих) Героїв Соціалістичної Праці, мешканців Комінтернівського району – Горбатюк Галини Григорівни та Соболя Василя Сергійовича по збиранню оригіналів документів про їх життя та діяльність. Оформлено 2 справи , які увійшли в обласну колекцію архівних документів Державного архіву Одеської області.

           Архівний відділ бере участь в постійно діючих семінарах-навчаннях для голів та секретарів сільських рад, відповідальних за стан діловодства та архівну справу. З метою пропагування архівної справи в районі готується друкований матеріал в районних газетах та проводяться щорічні зустрічі-екскурсії з учнями НВК «Доброславська ЗОШ І-ІІІ ступенів школа – гімназія», залучаються старшокласники школи до посильної роботи по ремонту, нумерації сторінок архівних справ, тощо в період проходження навчальної практики. Також надається можливість зацікавленим особам попрацювати безпосередньо з архівними документами для написання історії села, установи чи організації. Хоча архівний відділ немає відповідного приміщення під читальний зал.

          Архівний відділ райдержадміністрації проводить прийом громадян двічі на тиждень, а саме: понеділок та п’ятниця з 09.00 до 16.00 годин за адресою:  67500 Архівний відділ Лиманської районної державної адміністрації, вул. Центральна, 75, смт. Доброслав Одеської області. Телефон відділу – 9 –12 – 96, код: 048-55, електронна адреса: arhiv_viddil@ukr.net