23.10.2015

Інформація про хід виконання місцевих бюджетів

Фінансове управління районної державної адміністрації повідомляє, що  станом на 01.10.2015 року  в доход бюджету району надійшло коштів у сумі 360 349,9  тис. грн., при уточненому плані 304 752,6 тис. грн., що складає 118,2 %, в тому числі по загальному фонду надійшло 333 315,3 тис. грн., при уточненому плані 286 292,4 тис. грн., що складає 116,4 %, з них власні доходи виконано на 141,5 % (надійшло  по загальному фонду  153 507,9 тис.грн., при уточненому плані 108 515,4 тис.грн); по спеціальному фонду надійшло  27 034,6 тис.грн., при  уточненому плані  18 460,2 тис.грн., що складає  146,4%.

Районний  бюджет по загальному фонду виконано на 113,0 % при плані  210 824,6  тис.грн. фактично надійшло 238 199,7 тис.грн., по спеціальному фонду виконано на  201,5% при плані  3 232,1  тис.грн. фактично надійшло 6 512,0 тис.грн.

В цілому по району забезпечено виконання планових призначень по всіх  видах надходжень загального фонду.

 

         Мобілізація коштів до місцевого бюджету забезпечена за рахунок понад  

                     планового надходження коштів по слідуючих джерелах:

- по податку та збору з доходів фізичних осіб – на суму 25 001,3 тис.грн. (при плані 60 402,1 тис.грн. надійшло 85 403,4 тис.грн., що складає 141,4 %);

- по податку на прибуток підприємств – на суму 61,6 тис.грн. (при плані 9,4 тис.грн. надійшло 71,0 тис.грн., що складає 755,3 %);

- по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів – на суму 1,8 тис.грн. (при плані 0,5 тис.грн. надійшло 2,3 тис.грн., що складає 460,0%);

- по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – на суму 8 715,9 тис.грн. (при плані 12 364,8 тис.грн. надійшло 21 080,7 тис.грн. що складає 170,5 %);

- по податку на майно – на суму 6 710,8 тис.грн. (при плані 24 918,4 тис.грн. надійшло 31 629,2 тис.грн., що складає 126,9%);

- по збору за місця для паркування транспортних засобів – на суму 1,1 тис.грн. (при плані 4,8 тис. грн. надійшло 5,9 тис. грн., що складає 122,9 %);

- по туристичному збору – на суму 6,4 тис.грн. (при плані 26,0 тис.грн. надійшло 32,4 тис.грн., що складає 124,6%);

- по єдиному податку - на  3 073,6 тис. грн. (при плані 10 060,5 тис. грн. надійшло 13 134,1 тис. грн., що складає  130,6%);

- по екологічному податку – на 0,1 тис.грн. (при плані 99,5 тис.грн. надійшло 99,6 тис.грн., що складає 100,1 %);

- по адміністративним штрафам та санкціям - на 4,8 тис.грн. (при плані 8,1 тис.грн. надійшло 12,9 тис.грн., що складає 159,3 %);

- по платі за надання адміністративних послуг - на 876,2 тис.грн. (при плані 13,3 тис.грн. надійшло 889,5 тис.грн.);

- по надходженню від орендної плати за користування майном , що перебуває у комунальній власності на суму 37,8 тис. грн. (при плані 248,3 тис. грн. надійшло 286,1 тис. грн., що складає 115,2 %)

- по державному миту – на суму  217,2 тис. грн. (при плані 103,3 тис. грн. надійшло 320,5 тис. грн., що складає 310,3 %);

- по платі за надані в оренду водні об’єкти – на суму 57,7 тис.грн. (при плані 22,3 тис. грн. надійшло 80,0 тис. грн., що складає 358,7 %);

- по іншим надходженням – на суму 217,7 тис.грн. (при плані 231,6 тис. грн. надійшло 449,3 тис. грн., що складає 194,0 %);

- по коштам від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі - на суму 18,5 тис.грн. (при плані 2,5 тис. грн. надійшло 21,0 тис. грн., що складає 840,0 %).

По доходах спеціального фонду (без урахування трансфертів) при плані  6 410,0 тис. грн. надійшло 19 063,8 тис. грн., що становить 297,4 % .

 

 

 

Не забезпечено виконання планових призначень по спеціальному фонду :

-           по надходженню коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – на 758,4 тис.грн. ( при плані  2 664,6 тис.грн. надійшло 1 906,2 тис. грн., що складає 71,5%).

 

Надійшло понад план по слідуючих джерелах спеціального фонду:

- по надходженню коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – на 11 590,7 тис. грн. ( при плані  429,0 тис.грн. надійшло 12 019,7 тис.грн.);

- по надходженню від плати за послуги, що надаються бюджетними установами на 179,7 тис. грн. (при плані 1 734,3 тис. грн. надійшло 1 914,0 тис. грн., що складає 110,4%)

- по коштах від продажу землі  на  482,1 тис. грн. (при плані 1 582,1 тис. грн. надійшло 2 064,2 тис. грн., що складає  130,5 %);

 

Додатково надійшло:

- по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року без затверджених планових призначень надійшло 1,9 тис. грн.

- по іншим надходженням (24060000) без затверджених планових призначень надійшло 0,2 тис. грн.;

- по інших джерелах власних надходжень без затверджених планових призначень надійшло 550,0 тис. грн.;

            - по коштам від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності без затверджених планових призначень надійшло 608,0 тис. грн.

Одержано субвенції з Державного бюджету України за січень – вересень  2015 року у сумі 152 351,3 тис.грн. при плані 149 860,9 тис.грн., що складає 101,7%.

За січень-вересень 2015 року  проведено 9 засідання координаційної ради із забезпечення надходжень  до місцевих бюджетів району та здійснення оперативного аналізу надходжень до державного бюджету від Комінтернівського району, де розглядались питання про необхідність наповнення бюджету по платі за землю та ПДФО, про необхідність укладання  договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод до діючих договорів оренди відповідно до чинного законодавства, про необхідність виплати заробітної плати не нижче рівня мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, про незадовільний стан виконання планових показників доходів, що формуються на територіях сільських, селищних рад, щодо незадовільного стану подання декларацій по одноосібниках.

Станом на 01.10.2015 року заборгованість із виплати заробітної плати по району відсутня.

Державною податковою інспекцією у Комінтернівському районі ГУ ДФС в Одеській області постійно  проводиться робота щодо наповнення місцевих бюджетів та скорочення обсягу податкового боргу до місцевих бюджетів.

Станом на 01.10.2015 року за даними ДПІ у Комінтернівському районі ГУ ДФС в Одеській області податковий борг становить  – 15 728,5 тис. грн. (зменшився проти боргу на початок року на 2 342,4 тис. грн.), з них: до місцевого бюджету – 4 331,6 тис. грн. (зменшився проти боргу на початок року на 800,3 тис. грн.)  та до Державного бюджету –  11 396,9 тис. грн. (зменшився проти боргу на початок року на 1 542,1 тис. грн.) – згідно оперативних даних ДПІ.

    На фінансування  видатків станом на 01.10.2015 року по району  направлено  296258,9 тис.грн., при плані   383437,7 тис.грн., що  складає  77,3 %,  в  тому числі : по загальному  фонду направлено видатків в сумі   249519,5 тис.грн., при плані 284259,8 тис.грн., що складає    87,8 %; по спеціальному фонду направлено видатків в сумі  46739,4 тис.грн. , при  плані   99177,9 тис.грн., що  складає  47,1 %.

          На фінансування видатків  в процесі  виконання районного бюджету направлено 203278,7 тис.грн  при плані 229207,8 тис.грн , що  складає   88,7 %, в тому числі  по загальному фонду  бюджету направлено 195660,3 тис.грн. при плані 214448,3 тис.грн., що складає 91,2 % до  планових призначень, по спеціальному фонду бюджету направлено 7618,4 тис.грн., при плані 14759,5 тис.грн., що складає 51,6 %.

Виконкомами  селищних рад на фінансування видатків направлено 24016,8 тис.грн., при плані 34675,6 тис.грн., що складає  69,3  %, в тому числі: по загальному фонду направлено 10994,0  тис.грн., при плані  14653,5  тис.грн., що складає  75,0 %, по спеціальному фонду – 13022,8  тис.грн., при плані  20022,1  тис.грн., що складає  65,0 %.

         Виконкомами сільських  рад на фінансування видатків направлено 68963,4 тис.грн., при плані 119554,3 тис.грн., що складає 57,7 %., в тому числі: по  загальному фонду направлено  видатків  у   сумі   42865,2  тис.грн., при  плані  55158,0 тис.грн.,  що  складає 77,7 %; по спеціальному фонду направлено  26098,2 тис.грн., при плані  64396,3 тис.грн., що складає  40,5 %.

        По загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування району направлено видатків у сумі   16301,3 тис.грн.,  при плані 20216,9 тис.грн., що складає  80,6 %.

На утримання установ освіти направлено видатків у сумі 74480,7 тис.грн., при плані  84659,8 тис.грн., що складає   88,0  %.

На утримання  охорони здоров”я направлено видатків у сумі 29358,2 тис.грн., при плані  31520,2 тис.грн., що складає   93,1  %.

На утримання установ культури направлено видатків у сумі 9808,3 тис.грн., при плані  11554,6 тис.грн., що складає   84,9  %.

         За січень-вересень місяці направлено коштів на  виплату  заробітної  плати  з  нарахуванням у  сумі  101498,7 тис.грн.

     На оплату комунальних послуг та енергоносіїв по бюджетних установах району та вуличне освітлення направлено 11534,2 тис.грн.,на медикаменти- 1148,3 тис.грн.,продукти харчування – 4631,8 тис.грн.

         На капітальні видатки  направлено коштів у сумі 43987,6 тис.грн.

             За січень-вересень місяці за рахунок субвенції з Державного бюджету України направлено видатків на  пільги  та  додаткові  виплати  населенню  на  покриття  витрат  на  оплату житлово- комунальних  послуг,  послуг зв’язку та  інших  передбачених   законодавством  пільг 6860,6 тис.грн.

           Малозабезпеченим  верствам населення, які тимчасово попали в скрутне положення, надається матеріальна допомога. Всього виділено на матеріальну допомогу  6907,4  тис.грн.

            Не дивлячись на значне перевиконання доходної частини місцевих бюджетів мають місце резерви наповнення доходної частини бюджету:

-         по 23 договорах оренди земельних ділянок розмір орендної плати за землю встановлено нижче трикратного розміру земельного податку, втрати місцевих бюджетів – 5 000,0 тис.грн.;

-         розмір орендної плати менше 3% від нормативно-грошової оцінки, втрати до місцевих бюджетів по 57 договорах на суму 599,9 тис.грн..

-         зменшення податкового боргу до місцевих бюджетів - 4 331,6 тис. грн. (зменшився проти боргу на початок року на 800,3 тис. грн.)

-         економія бюджетних коштів на енергоносії, відрядження, поточне утримання бюджетних установ;

-         оптимізація мережі бюджетних установ.