23.10.2017

Інформація щодо зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 вересня 2017 р. № 726
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 96

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 96 “Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 603) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2017 р. № 726

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 96

1. У пункті 1 постанови:

1) в абзаці третьому слово “додатком” замінити словом і цифрою “додатком 1”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2017 р., визначені відповідно до Порядку, згідно з додатком 2;

нарахування за даними декларацій сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за 2016 рік згідно з додатком 3.”.

2. У Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. У разі коли Ні > Ai, визначається сума, що підлягає компенсації із загального фонду державного бюджету відповідному бюджету місцевого самоврядування, за такою формулою:

Сі = Ні - Ai,

де Сі - сума, що підлягає компенсації із загального фонду державного бюджету і-тому бюджету місцевого самоврядування;

Ні - нарахування за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального у 2016 році на відповідній території згідно з інформацією ДФС;

Ai - сума акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, зарахованого до відповідного бюджету місцевого самоврядування у січні - грудні 2017 року.

Якщо Ні ≤ Аі, компенсація не здійснюється.”;

2) пункт 8 виключити;

3) пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

“9. Компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування здійснюється Казначейством протягом останнього робочого (банківського) дня грудня 2017 р. шляхом перерахування суми, що підлягає компенсації, відповідно до формули, наведеної у пункті 7 цього Порядку.

10. У звітності про виконання державного та місцевих бюджетів операції щодо компенсації із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відображаються за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.”.

3. У додатку до постанови слово “Додаток” замінити словом і цифрою “Додаток 1”.

4. Доповнити постанову додатками 2 і 3 такого змісту:

 

“Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 96

ЧАСТКИ
для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2017 року

Код регіону

Назва регіону

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Частка
(округлено до дев’яти знаків
після коми)

15

Одеська область

15504000000

отг с. Красносілка

0,001134319

15

Одеська область

15313401000

смт Доброслав

0,000269138

15

Одеська область

15313403000

смт Чорноморське

0,00016292

15

Одеська область

15313513000

с. Олександрівка

0,000132404

15

Одеська область

15313501000

с. Визирка

0,000424142

15

Одеська область

15313509000

с. Крижанівка

0,001395535

15

Одеська область

15313511000

с. Нова Дофінівка

0,000073711

15

Одеська область

15313515000

с. Першотравневе

0,000036734

15

Одеська область

15313514000

с. Петрівка

0,000088669

15

Одеська область

15313518000

с. Сичавка

0,00050939

15

Одеська область

15313520000

с. Фонтанка

0,001783896

 

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 96

НАРАХУВАННЯ
за даними декларацій сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за 2016 рік

Код регіону

Назва регіону

Код бюджету

Назва бюджету місцевого самоврядування

Нарахування акцизного податку, гривень

15

Одеська область

15504000000

отг с. Красносілка

7 876 981

15

Одеська область

15313401000

смт Доброслав

363 707

15

Одеська область

15313403000

смт Чорноморське

1 204 931

15

Одеська область

15313513000

с. Олександрівка

1 064 706

15

Одеська область

15313501000

с. Визирка

6 355 538

15

Одеська область

15313509000

с. Крижанівка

11 128 697

15

Одеська область

15313511000

с. Нова Дофінівка

426 449

15

Одеська область

15313515000

с. Першотравневе

166 847

15

Одеська область

15313514000

с. Петрівка

702 213

15

Одеська область

15313518000

с. Сичавка

5 193 998

15

Одеська область

15313520000

с. Фонтанка

11 728 601