04.06.2019

Звіт про роботу відділу економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації за ІІ півріччя 2018 року

У ІІ півріччі 2018 року відділ економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації виконував завдання, що передбачені Положенням про відділ, квартальними і щомісячними планами роботи відділу, іншими нормативно-правовими актами, розпорядчими документами голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради.

За звітний період відділом опрацьовано 80 листів вхідної документації. З метою завчасного інформування Департаменту економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації, а також структурних підрозділів облдержадміністрації щодо виконання контрольних документів, працівниками відділу підготовлено та направлено 44 запити для підготовки інформацій та звітів. Для розгляду на засідання колегії районної державної адміністрації Відділом підготовлено аналітичні інформації відповідно до яких підготовлено 10 проектів розпоряджень.

Протягом ІІ півріччя 2018 року працівники Відділу брали участь в засіданнях колегії райдержадміністрації, селекторних, апаратних нарадах, сесіях районної ради, засіданнях постійних комісій районної ради, семінарах, тренінгах що стосується роботи відділу.

Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території району державної політики економічного і соціального розвитку; координації проектної діяльності; співпраці з міжнародними донорськими структурами; сприяння розвитку міжнародного співробітництва у соціальній та гуманітарних сферах; забезпечення реалізації на території району єдиної державної зовнішньоекономічної політики і державної політики у сфері зовнішніх зносин; державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства.

Соціально-економічний розвиток

За звітний період проведено роботу з підготовки: підсумків соціально – економічного і культурного розвитку Лиманського району за І півріччя 2018 року та звіту про виконання «Програми соціально-економічного і культурного розвитку Лиманського району» за січень-вересень 2018 року. Дані інформації розглянуто на  колегії районної державної адміністрації та підготовлені відповідні проекти розпоряджень.

Протягом звітного періоду, з метою моніторингу стану і тенденцій економічного і соціального розвитку Лиманського району, на виконання доручень райдержадміністрації та облдержадміністрації, підготовлено:

- інформацію щодо виконання у 2018 році проектів у розрізі кожного пріоритету Плану заходів та надано пропозиції до регіонального плану роботи на 2019-20120 роках з виконання завдань Державної стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року;

- відповідну інформацію щодо паспорту району (факсограма № 91 Одеської обласної державної адміністрації від 05. 07. 2018 року);

- інформація щодо моніторингу діяльності промислових підприємств району (лист Одеської обласної державної адміністрації від 14.11.2018 року № 4/01-23/7248/2-18);

Проведено роботу з оновлення Паспорту соціально-економічного розвитку Лиманського району за І півріччя 2018 року. Даний Паспорт висвітлено на офіційному сайті райдержадміністрації.

Департаменту економічної політики та стратегічного планування щоквартально надається інформація щодо актуальних проблем Лиманського району

Зовнішньоекономічна діяльність та залучення

інвестицій в економіку  району

З метою просування інвестиційних можливостей району серед інвесторів за допомогою ресурсів мережі Інтернет оновлено на офіційному сайті Лиманської РДА в рубриці «Інвестиційна політика та зовнішньоекономічна діяльність» - 29 інвестиційних пропозицій та перелік об’єктів інвестування (16 вільних земельних ділянок, 7 інвестиційних проектів району, 6 об`єктів агропромислового комплексу, будівель та споруд, які можна взяти в оренду або придбати). Також оновлений  Інвестиційний паспорт району.

Підготовлено та розглянуто на сесії Лиманської районної ради інформацію про хід виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності Лиманського району Одеської області на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25.05.2016 р. № 89 – VII

Проведено роботу з підготовки інформацій на листи Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва облдержадміністрації, а саме:

-   інформацію щодо укладених угод з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав та зі структурами міжнародних організацій протягом 2017 року та за січень-червень 2018 року;

-    наявні вільні земельні ділянки для реалізації інвестиційного проекту по будівництву свинокомплексу, комбікормового заводу та м’ясокомбінату;

-   інформація щодо розроблених та затверджених проектів, що передбачені до реалізації у 2019 році в усіх сферах діяльності з урахуванням регіональних стратегій розвитку, місцевих пріоритетів, визначених територіальними громадами;

Щоквартально до Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва надається звіт щодо інвестиційних проектів, які реалізуються або плануються до реалізації на підвідомчій території.

Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги на території району

З липня 2018 року розпочалось впровадження Проекту ААР/ПРООН «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей», а саме на території  сіл  Кордон та Курісове.

В рамках Проекту відбувся Форум місцевого розвиту Лиманського району Одеської області. Учасниками ФМР затвердженні мікропроектні пропозиції та зазначені внески партнерів, а саме: Громадської організації «Кордон-2013» - «Термомодернізація та капітальний ремонт будівлі Кордонського фельдшерського пункту за адресою: вул. Центральна, 84, с. Кордон Лиманського району Одеської області» та Громадської організації «Вікторія – 2013» - «Термомодернізація та капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу «Джерельце» по вул. Партизанської слави, 26 в с. Курісове, Лиманського району, Одеської області». Наразі мікропроектні пропозиції направлені до Київського підрозділу впровадження Проекту для затвердження.

В рамках Проекту, спільно з координатором в Одеській області, у вересні організовано семінари для громадських організацій та голів сільських рад, а саме: «Ефективне управління організацією громади, з метою роз’яснення ролі громадських організацій у суспільстві»; «Практичні рекомендації по підготовці документів для подання мікропроектної пропозиції».       

 На виконання листа управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, надано до управління Проект «Протизсувні та берегоукріплювальні роботи на ділянці морського узбережжя  довжиною 248 м у смт. Чорноморське» (коригування)» для участі в конкурсі.

Підтримка малого та середнього підприємництва в районі

З метою розгляду на черговій сесії районної ради відділом підготовлено проект рішення та інформацію: про хід виконання Програми малого та середнього підприємництва в Лиманському районі на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25.05.2016 р. № 91 – VII (зі змінами та доповненнями) за період 2016 року - І півріччя 2018 року.

На виконання листів Антимонопольного комітету України були підготовлені інформації: стосовно виконання Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та діючої районної «Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Лиманському районі Одеської області на 2016-2018 роки».

Протягом ІІ півріччя 2018 року проведено засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на яких розглянуто бізнес-плани: Фермерського господарства «Еко Калина» - «Про встановлення додаткового обладнання для охолодження молока ВРХ»; Фермерського господарства «Золоте Руно – 2005» - «Придбання основних засобів: охолоджувач молока та інвентарю». За результатами координаційної ради складено протокол.

На вимогу Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України в зазначені терміни надана інформація щодо переліку підприємств, які здійснюють діяльність на ринках роздрібної торгівлі вугіллям та вугільною продукцією для потреб населення на території Лиманського району протягом 2018 року.

Інвентаризація об’єктів державної власності та упорядкування обліку юридичних осіб, які перебувають в управлінні райдержадміністрації

На виконання листа Фонду державного майна України та доручення голови Одеської обласної державної адміністрації щодо проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що належить до сфери управління райдержадміністрації, проведено засідання районної комісії з питань інвентаризації об’єктів державної власності та упорядкування обліку юридичних осіб. В результаті чого складено протоколи та до АС «Юридичні особи» внесені зміни права власності з державної на комунальну по загальноосвітнім школам та закладам культури району про що повідомлено  Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації з внесенням відповідних змін в базу облдержадміністрації та Фонду державного майна.

Фонду державного майна України надано відповідь щодо проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства закритого типу «спільного українсько-угорського підприємства «Істок»» шляхом ліквідації за спрощеною процедурою.

Щоквартально надається до облдержадміністрації інформація про роботу з упорядкування обліку юридичних осіб.

Заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати

На виконання розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації  «Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати» та з метою реалізації в районі державної політики у сфері легалізації трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, враховуючи, що підвищення рівня середньої заробітної плати працівникам є одним із пріоритетних завдань діяльності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, відділом розроблено план спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення на 2019-2020 роки по Лиманському району, який затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації.

Щомісяця проводились засідання комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати, під головування першого заступника голови райдержадміністрації. На якому заслуховувались підприємства та обговорювались питання щодо підвищення розміру заробітної плати працівникам підприємств до рівня мінімальної заробітної плати, законодавчо встановленої на відповідний період. З метою виключення помилок, надавались доручення підприємствам спільно з Суворовським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в м. Одесі проводити аналіз поданої звітності.

Департаменту економічної політики та стратегічного планування щомісячно надавалась інформація щодо рівня середньої заробітної плати за галузями економічної діяльності у розрізі підприємств району.

Виконання Указу Президента України № 412/2018р.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України «Про Раду регіонального розвитку», з метою підвищення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, впровадження дієвого управління регіональним розвитком, відділом розроблено проект розпорядження «Про створення Ради регіонального розвитку в Лиманському районі».

Відділом економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації підготовлена текстова інформація та презентація, яка була презентована головою райдержадміністрації на Раді регіонального розвитку в Одеській області.

На виконання факсограми Одеської обласної державної адміністрації щодо перспективного плану соціально-економічного розвитку території Одеської області на 2019-2021 роки, відділом розроблений гафік проведення засідань районної ради регіонального розвитку та обговорень перспективних планів розвитку території на 2019-2021 роки в селищних, сільських громадах, окремих населених пунктів. Відповідно до графіку прийнято участь у виїзних засіданнях Ради та складено 22 протоколи. Відділом щоденно на електрону адресу облдержадміністрації надсилались повідомлення про підсумки проведення обговорення планів перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки в сільських/селищних радах за минулий день.

Також здійснено організаційну роботу щодо проведення Ради регіонального розвитку в Лиманському районі, яка відбулась 14 грудня 2018 року, підготовлена  об`ємна текстова інформація та презентація. По закінченню Ради складений протокол.

Виконання Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

На виконання розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації «Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період» надіслано лист щодо перерозподілу мобілізаційного завдання між підприємцями Лиманського району.

Головним спеціалістом відділу підготовлено 6 розпорядження щодо виконання статей Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саме:

- «Про організацію мобілізаційної підготовки в Лиманській райдержадміністрації» від 06 липня 2018 року № 334/А-2018;

- «Про визначення підприємств, установ та організацій Лиманського району – виконавців мобілізаційних завдань» від 19 липня 2018 року № 350/А-2018;

- «Про допуск працівників до роботи з документами, що містять службову інформацію з мобілізаційних питань» від 06 серпня 2018 року № 401/А-2018 року»

- «Про доведення мобілізаційних завдань на особливий період» від 28 вересня 2018 року;

-«Про затвердження переліку, граничної чисельності працівників та функцій управлінь, відділів інших структурних підрозділів, апарату районної державної адміністрації на особливий період»;

- « Про внесення змін до розпорядження від 06 серпня 2018 року № 401/А-2018 «Про допуск працівників райдержадміністрації, керівників деяких комунальних установ до роботи з документами, що містять службову інформацію з мобілізаційних питань».

Сільським та селищним радам, структурним підрозділам райдержадміністрації та підприємствам Лиманського району були направленні листи «Про доведення мобілізаційних завдань на особливий період» для подальшого заключення договорів. Також надавалась консультативна допомога відповідним організаціям щодо укладення договорів.

Прийнято участь у навчанні щодо переведення відповідної галузі національної економіки, сфери управління, економіки регіону з мирного на воєнний час. За результатами навчання підготовлена інформація Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації.

Діяльність служби матеріального забезпечення цивільного захисту

Розроблено розпорядження «Про районний матеріальний резерв для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

Приймали участь у засіданнях ТЕБ НС та проходженні навчань, а саме:

-  на виконання факсограми, з метою попередження виникнення пожеж в місцях масового скупчення людей, вимог головного управління ДСНС України, Прокуратури України 02.07.2018 року прийнято участь в організації засідання комісії ТЕБ та НС з питань попередження виникнення пожеж в місцях масового скупчення людей, на виконання вимог ст. 19, 55, 64 Кодексу цивільного захисту України, головного управління ДСНС України та Прокуратури України, де були присутні представники районних торгових центрів, ринків, АЗС відповідальних за протипожежний стан об’єктів.

-                  прийнято участь у навчаннях на тему: «Планування заходів при надзвичайній ситуації в населених пунктах району». В ході навчання підготовлені пакети документів та презентації служби матеріального забезпечення ЦЗ Лиманського району.