16.04.2019

Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

З 1 січня 2019 року, відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року №427 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства»  українським батькам розпочато відшкодовування послуги з догляду за дитиною до трьох років (муніципальна няня) у розмірі прожиткового мінімуму. 

Послуга з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років.

Отримувач послуги «муніципальна няня» — батьки (усиновлювачі), опікуни дитини;

Муніципальна няня — будь-яка фізична особа — підприємець, яка надає послугу з догляду за дітьми, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років.

Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги «муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі — договір) з муніципальною нянею.

Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками — вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги протягом місяця після укладення договору подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання такі документи особисто:

-       заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

-       заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;

-       копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

-       документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

-       свідоцтва про народження дитини;

-       паспорта отримувача компенсації послуги з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

-       документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

-       документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

-       рішення виконавчого органу міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Виплата компенсації послуги здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги документів, що підтверджують витрати на оплату послуги «муніципальна няня».