Нормативно-правова база діяльності відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

Конституція України


Закон України "Про державну службу"


Закон України "Про місцеві державні адміністрації"


Закон України "Про запобігання корупції"


Закон України "Про очищення влади"


Закон України "Про відпустки"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня2015 р. № 171 "Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»


Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток»


Постанова КМУ від 20.04.2016 р. №306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»


Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р. №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Реалізація Закону України "Про очищення влади"
Конкурси на зайняття вакантних посад державної служби Лиманської районної державної адміністрації Одесської області