Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Постанова КМУ від 23 серпня 2017 р. № 640 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 185) "Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців"


Наказ Нацдержслужби  від 27.11.2017 року № 237 (в радакції наказу НАДС від 19.06.2018 р. № 148) Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»


Наказ НАДС від 29 серпня 2018 року № 208-18  "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»"


Наказ Нацдержслужби від 20.04.2018 року № 93/1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця"


Наказ Про організацію проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на 2019 рік


Розпорядження Про організацію проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на 2019 рік