16.12.2020

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля