25.03.2020

Умови виплати пенсій при виїзді на ПМП

        У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед виїздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

       Виплата пенсії за кордон можлива лише за наявності двостороннього договору (угоди) про соціальне забезпечення між Україною та державою, до якої виїжджає пенсіонер на постійне місце проживання. У разі виїзду на постійне місце проживання до таких країн як Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргистан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан пенсія може бути виплачена за заявою пенсіонера за шість місяців наперед перед виїздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Надалі виплата пенсії припиняється.

       Після переїзду пенсіонера йому необхідно звернутись до територіального органу за новим місцем проживання із заявою про призначення пенсії. Пенсія буде призначена за законодавством держави нового місця проживання.

       У разі переїзду пенсіонера до таких країн як Естонія, Латвія, Литва, а також Болгарія, Іспанія, Чехія, Словаччина, пенсія може бути виплачена за заявою пенсіонера за шість місяців  наперед перед виїздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.

         Після переїзду пенсіонера йому необхідно звернутись до територіального органу за новим місцем проживання із заявою про переказ йому пенсії, призначеної в Україні. В заяві слід вказати назву територіального органу Пенсійного фонду України, в якому пенсіонер перебував на обліку перед виїздом за кордон. Дана заява разом з документами, які підтверджують реєстрацію за новим місцем проживання пенсіонера, надсилається до Пенсійного фонду України, який приймає рішення щодо переказування пенсії пенсіонеру. У разі повернення колишнього громадянина України з-за кордону на постійне місце проживання в Україну, виплата пенсії, що була йому призначена до виїзду поновлюється відповідно до ст..49 Закону України « Про  загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  та міжнародних договорів (угод) України про соціальне забезпечення.

Для виплати пенсії за шість місяців у зв’язку з виїздом за кордон надаються наступні документи :

-         заява про виплату пенсії про зняття з обліку та виплату пенсії за 6 місяців наперед;

-         оригінал та копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон.

-         паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства;

-         довідка або інший документ про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

      Пенсіонерам, яким призначена соціальна пенсія, виплата пенсії за шість місяців наперед у зв’язку з виїздом за кордон згідно чинного законодавства не провадиться.