Пенсійне законодавство: роз'яснення спеціаліста

           Який мінімальний розмір пенсії, визначений Законом України    “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 № 2148 (далі - Закон 2148)?

 

  Статтею 28 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” № 1058-VI (далі — Закон 1058) (зі змінами відповідно до Закону 2148) визначено, що за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом. За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам           і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону 1058, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком. При цьому наявний в особи понаднормовий страховий стаж не обмежується.

За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено вище, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі, пропорційному  до наявного страхового стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом.

Статтю 28 Закону 1058 доповнено нормою, що передбачає встановлення    з 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу, мінімального розміру пенсії       за віком у розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної Законом       про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше                      за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом.

Щодо пенсій, які буде призначено після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком у розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом, буде виплачуватися після досягнення особою віку 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути призначено державну соціальну допомогу на умовах і в порядку, визначених Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”.

          

         В якому розмірі буде виплачуватись мінімальна пенсійна виплата       у зв'язку з прийняттям Закону 2148?

 

Пенсії та державна соціальна особам з інвалідністю з дитинства та дітям    з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію [з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсії за особливі заслуги перед Країною)], перераховані з 1 жовтня 2017 року відповідно до Закону 2148, а також ті, що призначатимуться після цієї дати, визначаються в розмірі,          не меншому за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України          “Про державний бюджет на 2017 рік” (1373 грн), а в разі збільшення після         1 грудня 2017 року прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначений Законом.