04.04.2018

Підтримка агропромислового комплексу

Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 106 від 07 лютого 2018 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств»  та № 107 від 07.02.2018 р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» передбачена державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників у 2018 році за напрямами:  

  1. 1.             Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів – 66 млн.грн. Порядок діючий – після розподілу коштів, буде сформована обласна комісія та розпочнеться прийом заявок. 

      Бюджетні кошти спрямовуються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами 

  1. 2.                Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі – 5,0 млн. грн. – Дорадча служба 
  2. 3.             Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств - 1 млрд. грн.
  3. 4.             Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними - 300,0 млн. грн. Постановою від 07 лютого 2018 р. № 104 внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.
  4. 5.             Державна підтримка галузі тваринництва – 4,0 млрд. грн..
  5. 6.             Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників - 945 млн.грн.

Бюджетні кошти спрямовуються  на:

- бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції;

- часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

 

Урядом прийнято та опубліковані відповідні порядки використання коштів за вказаними напрямками.

Окремо хочу зупинитися на 2 основних напрямках.

 

  1. 1.             Бюджетна програма «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» на реалізацію якої передбачено видатки в обсязі 1 млрд. гривень. Постановою КМУ від 7 лютого 2018 р. № 106 затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
    надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

 

Хто отримувач дотації за цією бюджетною програмою?

фермерське господарство, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 гривень;

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед яких повинні бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші — фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення (далі — одержувачі).

 

Які напрями дотації та обсяги?

часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції (через державний банк у розмірі 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 30 000 гривень на одне господарство). Окремо надаються додаткові документи;

часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (Надається в порядку, визначеному Мінагрополітики за напрямками агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень),;

фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (Через регіональну комісію, що утворюватиметься управлінням аграрної політики)  надається кооперативам молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції); (Фінансова підтримка надається сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам у розмірі 70 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж 3 000 000 гривень на один  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив).

часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (Через державний банк. Надається фермерським господарствам на безповоротній основі у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість, зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130);

здешевлення кредитів (Через державний банк, у якому отриманий кредит. Компенсація надається одержувачам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі  1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитом: 1) залученим до одного року, обсяг якого не перевищує 500 000 гривень, для покриття виробничих витрат; 2) залученим до трьох років, обсяг якого не перевищує 9 000 000 гривень, для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення).

 

  1. 2.             Державна підтримка галузі тваринництва – 4,0 млрд. грн. надаватиметься відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва.

 

Хто отримувач дотації за цією бюджетною програмою?

суб’єкти господарювання — юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи — підприємці, що провадять діяльність у галузі тваринництва.

 

Які напрями дотації та обсяги?

1) часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура.

Через державний банк. Компенсація відсотків надається суб’єкту господарювання за нараховані і сплачені у поточному році за користування кредитом,  обсяг якого не перевищує 100 млн. гривень, відсотки у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 3 відсоткових пункти.

 

2) часткова компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів.

Через державний банк.

Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається суб’єктам господарювання, які залучили у банках кредити строком  до п’яти років, обсягом до 500 млн. гривень на один об’єкт що належать до  II категорії);

Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, здійснюється щомісяця у розмірі 25 відсотків фактично понесених витрат на будівництво та/або реконструкцію об’єктів згідно з кредитним договором.

У разі використання у 2018 році на будівництво та/або реконструкцію           об’єктів 30 відсотків і більше загального обсягу кредиту суб’єкту господарювання виплачується 25 відсотків залучених кредитних коштів на весь період кредитування за вирахуванням суми сплаченої компенсації.

 

3) спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності.

Через комісію утворену МінАПК.

Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік суб’єктам господарювання, які є  юридичними особами, за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 750 гривень за одну голову.

 

4) спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.

Через сільські ради та через управління аграрної політики.

Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка у розмірі:

за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців — 1 500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

5) часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, сперми та ембріонів;

Через комісію створену МінАПК

здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є  юридичними особами, за закуплені ними племінні (генетичні) ресурси у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року у розмірі до 50 відсотків вартості (без податку на додану вартість), але не більш як:

за закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту — 24 000 гривень за одну голову;

за закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту — 5 000 гривень за одну голову;

за закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту — 4 000 гривень за одну голову;

за закуплену в Україні ідентифіковану сперму бугаїв вітчизняного походження або за ввезену в режимі імпорту, за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м’ясних порід/ Каталогу бугаїв м’ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю — 100 гривень за одну дозу у розрахунку не більше трьох доз на одну голову власного маточного поголів’я;

за ембріони великої рогатої худоби — 500 гривень за одну штуку.

 

6) часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції. Через комісію при МінАПК.

На безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості об’єкта до 500 млн. гривень загальної вартості такого об’єкта (без урахування податку на додану вартість), завершених у поточному році етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії), у тому числі вартості обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією, а для об’єктів із більшою     вартістю — 30 відсотків від 500 млн. гривень.