Протягом 2017 року робота Лиманської районної державної адміністрації була спрямована на забезпечення виконання положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон). Відповідно до статі 14 Закону, регуляторні органи публікують у друкованих засобах масової інформації та/або розміщують на своїх офіційних сторінках у мережі Інтернет або оприлюднюють в інший спосіб, у тому числі через телебачення і радіо, інформацію про здійснення ними регуляторної діяльності. Лиманська районна державна адміністрація протягом 2017 року постійно оновлювала інформацію стосовно регуляторної політики на веб-сайті Лиманської районної державної адміністрації у рубриці «Регуляторна політика», а також необхідна інформація друкувалась у районній газеті «Слава хлібороба» згідно чинного законодавства України. Регуляторна діяльність сільських та селищних рад була спрямована на: - упорядкування ставок місцевих податків; - упорядкування єдиного механізму обліку об’єктів нерухомого майна та встановлення ставок податку на нерухоме майно; - регулювання тарифів на послуги комунальних підприємств; - удосконалення порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Основними завданнями райдержадміністрації у здійсненні державної регуляторної політики являється системність та узгодженість регуляторних актів відповідно до принципів державної регуляторної політики; моніторинг результативності актів; гласність, відкритість та прозорість регуляторної діяльності. Протягом 2017 року районною державною адміністрацією регуляторні акти не приймались.

Розпорядженням голови Лиманської райдержадміністрації від 01.12.2017 року №510/А-2017 затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Лиманської районної державної адміністрації на 2018 рік, який оприлюднений на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у рубриці «Регуляторна політика».

Згідно Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Лиманської районної державної адміністрації на 2018 рік планується прийняття регуляторного акту, а саме: «Про затвердження розміру відшкодування фактичних витрат на копіювання або друкування документів, що надаються Лиманською районною державною адміністрацією за запитом на інформацію».

Завданнями стосовно здійснення регуляторної діяльності у 2018 році залишаються:

- здійснення моніторингу результативності прийнятих регуляторних актів, забезпечення прозорості діяльності регуляторних органів під час підготовки, прийняття та перегляду регуляторних актів;

- підтримка діалогу між владою і бізнесом, участь суб'єктів господарювання, громадських організацій і об’єднань підприємців у регуляторній діяльності;

- забезпечення суб'єктів господарювання актуальною інформацією з питань нормативно-правового регулювання підприємництва на місцевому рівні;

 - проведення активної роботи, спрямованої на те, щоб розробники регуляторних актів більше приділяли увагу якості підготовки аналізів регуляторного впливу та проведенню ґрунтовних відстежень результативності регуляторних актів.